Dziś jest: poniedziałek, 04 marca 2024r. Godzina: 11:51 Imieniny: Adrianny, Kazimierza, Wacława

Pogoda

Marzec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do Newslettera.
Wpisz swój adres e-mail i naciśnij przycisk Zapisz.

Pole wymagane

Zadaj pytanie Wójtowi

Jakub Danielewicz

wójt Gminy Unisław

Lista pytań

A A A Zapraszamy do udziału w projekcie!

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  rozpoczyna realizację projektu „ Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły”.

Niebawem ogłoszona  zostanie rekrutacja uczestników projektu (zasady określone w  Regulaminie), zatem zachęcamy Państwa do zapoznania się informacjami o projekcie oraz śledzenia strony www.zakolewisly.pl, stron gminnych oraz mediów społecznościowych.


INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby dwóch grup mieszkańców obszaru LGD, które w okresie postpandemicznym pragną wrócić do aktywności społecznej. Osoby dorosłe – których udział w życiu społecznym został ograniczony w związku z obawami o zdrowie własne oraz bliskich. Młodzież – której aktywność została ograniczona w wyniku lock downów oraz długotrwałej izolacji.

I. Dla dorosłych - powstaną 4 Centra Aktywności Lokalnej na obszarze każdej z gmin LGD, ukierunkowane na edukację prozdrowotną w nurcie „bliżej natury”. Zamierzamy wzmocnić dorosłych uczestników projektu pod kątem świadomościowym oraz praktycznym w kierunku dbania o odporność, kondycję fizyczną i psychiczną.

II. Dla młodzieży – powstanie 1 AML - cykl zajęć ukierunkowanych na poprawę kompetencji os. młodych w zakresie działalności społ. oraz promujących ideę wolontariatu.

Termin realizacji projektu: 01.04.-31.10.2023 r.

Cel projektu: Wielopokoleniowy wzrost aktywności zdrowotnej i społecznej wśród 120 mieszkańców obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” w okresie do 31.10.2023 r.

Grupa docelowa projektu.: 120 mieszkańców obszaru LGD - 80 osób dorosłych, 40 osób młodych w wielu 13-17 lat,


Tworzenie i rozwój działalności mediatek – Centrów Aktywności Lokalnej

W ramach zadania powstaną 4 Centra Aktywności Lokalnej na terenie wszystkich gmin obszaru LGD - - Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.

Miejsca, w których powstaną CAL:


Gmina Dąbrowa Chełmińska – Świetlica Wiejska w Czemlewie, animator gminny CAL – Barbara Piórkowska, tel. 697 021 676

 

Gmina Kijewo Królewskie – Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim, animator gminny CAL – Katarzyna Dominas, tel. 506 664 704


Gmina Unisław –  Gminny  Ośrodek Kultury w Unisławiu, animator gminny CAL – Agnieszka Góral, tel. 505 189 145


Gmina Zławieś Wielka  - Dom Kultury w Górsku, animator gminny CAL – Renata Dobrowolska, tel. 606 998 523


W każdym Centrum wsparcie otrzyma 20 osób (osoby dorosłe powyżej 18 r.ż.), łącznie 80 osób. Ponad to w ramach zadania przewidziano wydarzenia otwarte, integrujące osoby objęte wsparciem z mieszkańcami gmin.


Działalność każdego Cal będzie ukierunkowana zadania o charakterze edukacyjnym w kierunku prozdrowotnym. Uczestnicy otrzymają wyjątkową szansę poszerzenia swojej wiedzy i świadomości w zakresie ekologii i dbałości o własne zdrowie poprzez metody naturalne oraz aktywność fizyczną oraz elementy rozwoju emocjonalnego. W dobie pandemii dbałość o zdrowie zarówno fizyczne, jak i emocjonalne stała się priorytetem. Projekt będzie stanowił dla uczestników szansę na powrót do normalności oraz dbałości o odporność poprzez metody dostępne od setek lat, znane naszym babciom, a niestety w dzisiejszych czasach często zapominane. Chcemy, aby uczestnicy przypomnieli sobie jak cennym darem jest natura, zarówno dla naszego zdrowia, jak i życia oraz jak ważna jest dbałość o ten dar.


W każdym CAL zaplanowano dyżury animatora 1 dzień w tygodniu po 4h dla chętnych uczestników projektu oraz mieszkańców obszaru LGD, podczas których odbywać się zajęcia animacyjne i kącik kawowy. Podczas dyżurów animatorów

przewidziano m.in.: zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, szachowe i inne zgodne z zapotrzebowaniami mieszkańców.


Zadania zaplanowane dla uczestników projektu:

I. Cykl grupowych zajęć prozdrowotnych "Budujemy odporność w zgodzie z naturą"


a) warsztaty zielarskie – 2 spotkania po 6h

b)warsztaty kulinarne / dietetyczne – 2 spotkania po 5h

c) warsztaty terapii naturalnej np. terapia dźwiękiem, stawianie baniek – 1 spotkanie 6h

d) treningi Nordic Walking – 3 treningi po 3h

e) spotkania z psychologiem/ coachem "Motywacja do aktywności" – 2 spotkania po 4h

f) warsztaty rękodzielnicze – 2 spotkania po 6h


II. "Jedziemy po zdrowie"- promujący zdrowe nawyki wyjazd do Ciechocinka.

III. zCAL-eni w Zakolu – wymiana doświadczeń – uczymy się od siebie - wydarzenie edukacyjne, integracyjne, utrwalające wiedzę nabytą podczas zadań merytorycznych oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami

CAL. Wspólne dla uczestników wszystkich CAL oraz mieszkańców obszaru – charakter otwarty.

Dla utrwalenia efektów projektu oraz wzmocnienia poczucia zintegrowania z grupą zaplanowano zakup wyposażenia warsztatowo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu typu: koszulki oraz butelki filtrujące zlogotypami, kijki do Nordic Walking.

Akademia Młodego Lidera

W ramach zadania powołana zostanie 1 Akademia Młodego Lidera, w której uczestniczyć będzie 40 osób w wieku 13-17 lat, (przewidziano udział 10 uczestników z każdej gminy obszaru LGD).

Zadanie dedykowane będzie dla młodzieży, która wykazuje się aktywnością społeczną na rzecz środowiska lokalnego np. członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, KGW i innych organizacji pozarządowych, a także wolontariusze wspierający działalność podmiotów typu GOK. Zaplanowane w ramach Akademii działania mają wyposażyć młodych liderów w kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego organizowania przedsięwzięć o charakterze społecznym oraz popularyzacji aktywności społecznej wśród młodych ludzi.

Sposób organizacji działań: zajęcia wspólne oraz w grupach 10-osobowych (gminnych), w tym wyjazdy i eventy.


Zadania zaplanowane dla uczestników projektu:

I. Cykl spotkań i warsztatów aktywizujących

a) spotkanie integrujące wszystkich uczestników (40 os.) z elementami animacji inaugurujące powołanie Akademii Młodego Lidera - 1 spotkanie 4h

b) warsztaty projektowania działań społ. - 3 spotkania po 4h dla każdej z 10-osobowych grup.

c) "Warsztaty reportersko-medialne - czyli jak skutecznie promować działania społ. i nie tylko" - 2 spotkania po 4h dla każdej z 10 os.grup

II. Obóz aktywizacyjny w ośrodku szkoleniowym Szadowo Młyn - dla wszystkich uczestników AML wraz z 4 animatorami - 4 dni

III. Konkurs na najlepszą inicjatywę społ. - 4 inicjatywy zorganizowane przez każdą z grup gminnych na podstawie wiedzy i umiejętności nabytych podczas cyklu szkoleń i warsztatów.

IV. Wykład motywacyjny z podróżnikiem i działaczem społecznym - wydarzenie otwarte dla uczestników AML dzieci, młodzieży oraz rodziców zamieszkującej obszar LGD, przewidziano udział do 100 os.

V. Forum Młodych Liderów Zakola Dolnej Wisły - wydarzenie mające na celu szerzenie idei włączenia ludzi młodych w sprawy lokalne, podczas którego odbędą się prezentacje dobrych praktyk w tym zakresie. Przewiduje się obecność minimum 60 os. - uczestników AML oraz chętnych zainteresowanych tematyką wydarzenia, które będzie miało charakter otwarty. Czas trwania wydarzenia około 4h.

VI. Konkurs „Młodzi na Straży” – mający na celu pobudzenie zaangażowania młodych ludzi w działania OSP oraz integrację środowisk MDP obszaru LGD.

VII. Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Zakola Dolnej Wisły – organizacja zlotu ma na celu integrację środowisk MDP obszaru LGD oraz przeprowadzenie pokazów i prezentacji w tematyce zgodnej z zakresem

działań MDP np. pierwsza pomoc.

Dla utrwalenia efektów projektu oraz wzmocnienia poczucia zintegrowania z grupą zaplanowano zakup wyposażenia warsztatowo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu typu: koszulki, statuetki oraz butelki filtrujące z logotypami.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowany jest przez Beneficjenta Lokalną Grupę Działania  „Zakole Dolnej Wisły”.